Hiển thị kết quả duy nhất

Led silicone uốn dẻo định hình led nội thất chống nước chống cháy, chưa bao gồm dây led, U nổi/U âm 2010 1616 1212[mét]

14.000 40.000 
+ U chìm 15x10 : tối đa 10mm + U chìm 20x10 : tối đa 12mm + U chìm 30x10 : tối đa 12mm x 2 hàng led + U nổi 10x10 : tối đa 6mm + U nổi 12x12 : tối đa 8mm +U nổi 16x16 : tối đa 12mm + U nổi 20x10 : tối đa 12mm , có thể đi hàng 2 led