Hiển thị kết quả duy nhất

Đèn Led pha 30W / 50W, đèn chiếu biển quảng cáo

Đèn pha 30W phù hợp với biển quảng cáo có chiều cao dưới 1m, đèn pha 50W phù hợp với biển quảng cáo có chiều cao từ 1-2m; - Khoảng cách giữa các đèn pha 30W nên dưới 60cm, 50W nên trong khoảng từ 60-90cm.