Hiển thị kết quả duy nhất

Dây nạp mạch Led vẫy Led4U – USB nạp mạch

USB nạp Led4U được dùng để truyền hiệu ứng từ máy tính vào mạch điều khiển. Hiệu ứng được tạo